Har du spørgsmål?

Udfyld vores kontaktformular og du hører fra os

Kontingent og takster

Alle medlemmer af Foreningen Byggeriets Diversitetsdag betaler et årligt grundkontingent på 2.500 kroner.

Ud over grundkontingentet betaler virksomhedsmedlemmerne et årligt kontingenttillæg på baggrund af antal medarbejdere opgjort i seneste årsregnskab.

Satserne for 2022 er som følger:

  • Virksomheder med under 10 ansatte: 500 kroner
  • Virksomheder med mellem 11 og 25 ansatte: 2.500 kroner
  • Virksomheder med mellem 26 og 50 ansatte: 5.000 kroner
  • Virksomheder med mellem 51 og 100 ansatte: 10.000 kroner
  • Virksomheder med mellem 101 og 250 ansatte: 15.000 kroner
  • Virksomheder med over 250 ansatte: 25.000 kroner

Kontingenet opkræves ved indmeldelse for et år ad gangen, og fortløbende opkrævninger finder sted i januar måned for det pågældende år.

Bestyrelsen kan, på indstilling fra sekretariatet, vælge at lade et medlem betale nedsat kontingent ved en sen indmeldelse i det pågældende år, hvis det vurderes, at medlemmet ikke vil få fuld værdi af medlemsskabet før året efter. Ved sen indmeldelse forstås som minimum, at det sker efter, at årets udgave af Byggeriets Diversitetsdag har været afholdt.