Har du spørgsmål?

Udfyld vores kontaktformular og du hører fra os

Arkil

Der er behov for, at byggebranchen arbejder med diversitet. Bare se statistikker over fordeling af kvinder og mænd i branchen.

Det mener Arkil-koncernens administrerende direktør, Jesper Arkil og henviser til, at kun ni procent af byggebranchens arbejdsstyrke er kvinder. Kigger man isoleret på andelen af kvindelige håndværkere, er man nede på blot tre procent.

Desværre matcher Arkil ret godt den generelle statistik på det område. Det vil vi gerne arbejde på og ændre. 

En moderne branche arbejder med diversitet og i byggebranchen risikerer man at udelukke grupper, der kan bidrage væsentligt til kulturen. Vi skal ikke være tilbagestående, men skal kunne rekruttere i alle dele af samfundet.

Arbejdsgivere har et særligt ansvar

Med konferencen, Byggeriets Diversitetsdag, sætter Arkil, STARK, Ambercon og CG Jensen spot på den manglende diversitet i byggebranchen. Heri hvordan branchen kan tiltrække bredere, hvilken rolle arbejdsgiverne spiller og hvordan virksomhederne kan blive bedre til at udvikle og fastholde medarbejderne.

”Som arbejdsgivere har vi et særligt ansvar for at rekruttere bredt.” lyder det fra direktøren.

At man er inkluderende og rummelig, er et utroligt vigtigt signal at sende til dem, der skal søge. For hvis nogle føler, at de på forhånd bliver frasorteret , hvorfor skulle de så overhovedet begynde at opsøge branchen?

Diversitet skal ses i det brede perspektiv

Det at gøre branchen mere mangfoldig er en vigtig dagsorden for Jesper Arkil.

I 2018 sad han med i Byggeriets Kvinderåd, der har lanceret otte konkrete anbefalinger til hvordan branchen tiltrækker, inkluderer og fastholder kvinder.

I 2019 indstiftede Ellen og Ove Arkils Fond to hæderspriser, til at hylde henholdsvis kvindelige elever i håndværksfag samt personer eller organisationer, der gør en særlig indsats for at højne andelen af kvinder i bygge- og anlægsbranchen. I år sker uddelingen den 17. september i København.

I 2020 sættes yderligere skub i udviklingen med konferencen Byggeriets Diversitetsdag, hvor diversitet skal ses i en bredere forstand. I år bliver man klogere på hvordan branchen kan tiltrække flere kvinder, næste år tematiseres en andet område indenfor diversitetsdagsordnen.

Vi skal have gang i en holdningsændring

Selvom der er lidt for god afstand mellem kvinderne på byggepladserne, er udviklingen hos Arkil på vej i den rigtige retning.

Det store engagement har båret frugt.

Vi skal starte med at påvirke holdninger, så udviklingen ikke sker fordi der udstikkes ordrer der kommer ovenfra, men fordi det er naturligt i rekrutteringen. På blot et år er der faktisk kommet flere kvinder ind i de timelønnede jobs og i elev-stillingerne. Det er på vej til at blive en del af vores kultur.

Det siger Jesper Arkil, der også anerkender, at der er et stykke vej igen, hvis de helt vil undgå monokulturer i den familieejede entreprenørvirksomhed.