Har du spørgsmål?

Udfyld vores kontaktformular og du hører fra os

Markante virksomheder stifter diversitets-forening

Med Foreningen Byggeriets Diversitetsdag vil fire store virksomheder i bygge- og anlægsbranchen sammen med Boss Ladies bidrage til at højne diversiteten i branchen. Alle med interesse for dagsordenen er velkomne som medlemmer.

Ambercon, Arkil, CG Jensen og STARK fandt i 2020 sammen om en fælles mission for at sikre en langt højere grad af diversitet i bygge- og anlægsbranchen. Et af midlerne var konferencen Byggeriets Diversitetsdag, der skulle have været afholdt i efteråret 2020, men som måtte udskydes på grund af corona.

Med enden på restriktionerne bliver konferencen nu afholdt onsdag d. 4. maj i København med plads til 350 deltagere. Og interessen har været stor. Ikke blot interessen for at deltage på konferencen, men også interessen for at stille sig bag dagsordenen.

Stor interesse
– Vi har fået mange henvendelser fra kolleger i branchen, der har udtrykt stor interesse for at bidrage til arbejdet med at fremme diversiteten i bygge- og anlægsbranchen. Det glæder os meget, for helt fra starten har det været vores mål at få mange flere med. At sikre en højere grad af diversitet i en meget mandsdomineret branche er ikke gjort med et snuptag. Det kræver et langt sejt træk, og jo flere vi er til at trække med, desto bedre. Med stiftelsen af en forening kan det nu lade sig gøre at blive mange, siger Jesper Arkil, administrerende direktør i Arkil Holding og forperson for den nystiftede Foreningen Byggeriets Diversitetsdag.

Ud over direktørerne for de fire virksomheder er også Nina Groes, direktør for Foreningen Divérs, en del af den stiftende bestyrelse. Siden 2018 har Foreningen Divérs drevet projektet Boss Ladies, der har til formål at stimulere pigers og unge kvinders interesse for bygge-, anlægs- og installationsbranchen. I dag er Boss Ladies en betydelig samarbejdspartner for både erhvervsuddannelserne og en lang række organisationer og virksomheder landet over.

 

Den stiftende bestyrelse, Foreningen for Byggeriets DIversitetsdag

Bliv medlem

Boss Ladies brede netværk og solide erfaring med at arbejde med netop denne dagsorden er en klar gevinst for foreningen, der ønsker at skabe et stærkt samarbejde på kryds og tværs af både virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder – og som byder alle interesserede virksomheder og organisationer velkomne som medlem.

Så er man interesseret i at blive medlem af Foreningen Byggeriets Diversitetsdag, kan man blive det allerede nu og dermed stille sig bag afholdelsen af Byggeriets Diversitetsdag d. 4. maj. Her kan man læse mere om medlemsskabet og tilkendegive sin interesse for at blive medlem.

 

Indstil kandidater til Hædersprisen
Stiftelsen af Foreningen Byggeriets Diversitetsdag betyder også, at Arkils Hæderspris fremover bliver til Byggeriets Diversitetsdags Hæderspris. Prisen består reelt af to priser, en elevpris og en indsatspris. Elevprisen uddeles til en elev på en af Byggeriets Uddannelser – en elev, der enten har gjort en særlig indsats for kvinder i branchen eller er et forbillede som håndværker.

Indsatsprisen uddeleles til personer eller organisationer, som fortjener en særlig anerkendelse for deres indsats for at tiltrække flere kvinder til bygge- og anlægsbranchen. Alle, både private og organisationer, kan indstille kandidater til Indsatsprisen frem til d. 15. april 2022. Man kan indstille kandidater lige her.

 

Fakta om Foreningen Byggeriets Diversitetsdag
Foreningen Byggeriets Diversitetsdag er stiftet per 11. marts 2022. Den stiftende bestyrelse udgøres af:

Administrerende direktør i Arkil Holding, Jesper Arkil – forperson

Administrerende direktør i STARK Danmark, Britta Korre Stenholt

Administrerende direktør i Amberbon, Apichat Bonde

Administrerende direktør i CG Jensen, Michael S. Larsen

Direktør for Foreningen Divérs, Nina Groes

Både virksomheder og organisationer er velkomne som medlemmer. Den stiftende bestyrelse er på valg ved første ordinære generalforsamling, der afholdes i efteråret 2022