Har du spørgsmål?

Udfyld vores kontaktformular og du hører fra os

Bliv medlem

Bliv medlem af foreningen byggeriets diversitetsdag

Og vær med til at støtte arbejdet for en højere grad af diversitet og inklusion i bygge- og anlægsbranchen.

hvorfor?

Alt for få kvinder og minoriteter vælger bygge- og anlægsbranchen som levevej. Det skal der laves om på. Derfor gik fire, store virksomheder i branchen, Ambercon, Arkil, CG Jensen og STARK, i 2020 sammen om at etablere Byggeriets Diversitetsdag – en årlig konference, der skal være med til at sætte diversitet på dagsorden i branchen.

Mange kolleger i branchen har siden udvist stor interesse for ikke blot at deltage på, men også stille sig bag, Byggeriets Diversitetsdag. Derfor har vi nu, sammen med Forningen Divérs, der står bag Boss Ladies, stiftet Foreningen Byggeriets Diversitetsdag. Sådan så alle interesserede virksomheder og organisationer kan bidrage og være med til at præge arbejdet.

 

formål

Foreningens primære formål er at forestå afholdelse af Byggeriets Diversitetsdag med sigte om at fremme diversiteten blandt de ansatte i den danske bygge- og anlægssektor, herunder særligt kønsdiversiteten. Andre diversitetstemaer, herunder (men ikke begrænset til) etnicitet, religion, seksualitet, kan adresseres som yderligere fokusområder foruden kønsdiversitet. Foreningen skal desuden bidrage til, at der i offentligheden og i branchen bevares fokus på ovennævnte temaer, med det endegyldige formål at fremme diversiteten i de virksomheder, offentlige som private, som har berøring med branchen.

 

hvad koster det?

Da vi ønsker, at alle skal kunne være med, uanset om man er en non-profit organisation eller en større virksomhed, er kontingentet ikke ens for alle.

Alle medlemmer betaler et årligt grundkontingent på 2.500 kroner. Herudover betaler virksomhedsmedlemmer et årligt kontingenttillæg på baggrund af antal medarbejdere.

 

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte vores sekretariat.

Det samme skal du endelig også gøre, hvis I er klar til at blive medlem.