Har du spørgsmål?

Udfyld vores kontaktformular og du hører fra os

Mere viden

Her finder du rapporter, projekter og initiativer, der undersøger, fremmer og underbygger arbejdet med diversitet og inklusion i bygge- og anlægsbranchen og på det danske arbejdsmarked. 

Foreningen for byggeriets samfundsansvar 

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, der arbejder med hele værdikæden i byggebranchen, har i 2021 udgivet en rapport, der giver et indblik i, hvilke muligheder og barrierer, der eksisterer i byggebranchens medarbejderkultur.  Rapporten peger på fire helt konkretet løsningsforslag til hvordan vi skaber et mere inkluderende arbejdsmiljø, der appellerer både til mænd og kvinder. 

Rapporten findes både i en detaljeret version med en fyldestgørende analyse og i en kortere version, der opsummerer de vigtigste punkter.  

 

Karrierekvinder

Karrierekvinder er en podcast, der adresserer ligestilling og diversitet i et karriereperspektiv og på arbejdsmarkedet. I fire afsnit i 2021 tager Karrierekvinder udgangspunkt i bygge- og anlægsbranchen, når de bl.a. interviewer Nina Groes, stifter af BossLadies og Amalie Maar, der er bygningssnedker og BossLady. Her undersøger de også hvordan  erhvervsskoler og virksomheder kan medvirke til at gøre branchen mindre kønsopdelt. Men der er meget mere guld at hente i Karrierekvinder. Tilbage i 2020 har mureren, Mette Schak Dahlmann og Allan Drewes, der er ejer af en møbelfabrik, også bidraget til podcasten. 

Rikke Kristine Østergaard og Naja Lind Rasmussen står bag podcasten og har siden 2018 produceret Karrierekvinder, der udfordrer, inspirerer og opfordrer til refleksion. Find Karrierekvinder på Spotify.

Log ladies

Log Ladies er et koorperativ ejet af fire tømrer og en snedker. Log Ladies arrangerer byggeworkshops indenfor træfagene og målgruppen er kvinder, transpersoner og non-binære, der ikke allerede er faglærte håndværkere. Med deres workshops ønsker de at sprede deres begejstring for håndværk og at skabe et læringsrum, hvor der er plads til at fordybe sig i håndværket. Og så vil de vise, at alle kan lære at bygge.

Log Ladies laver også mindre workshops i folkeskoler, hvor elever prøver kræfter med bl.a. skruemaskiner, stiksav og kapsav. Følg dem på facebook.

Erhvervsuddannelseselever Imod Fordomme (EiF)

Erhvervsuddannelseselever imod Fordomme er et voksende fællesskab af nuværende og tidligere EUD-elever på tværs af Danmark. EiF vil gøre op med diskrimination og fordomme imod LGBTQ+- personer på landets erhvervsskoler og lærepladser.

EiF har udformet seks anbefalinger, der kan gøre erhvervsskolerne mere inkluderende. Anbefalingerne har NEXT Uddannelse København skrevet under på at implementere, og flere skoler er ved at følge trop. Få besøg af EiF eller bliv selv en del af fællesskabet – læs mere her.

Rapport: VEJEN TIL STØRRE KØNSDIVERSITET I BYGGEBRANCHEN

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar har i marts 2021 offentliggjort en rapport, der undersøger kulturen i byggebranchen. I rapporten gives løsningsforslag til, hvordan vi skaber et mere inkluderende arbejdsmiljø, der appellerer til både mænd og kvinder. Find FBSAs rapport samt et kvantitativt dataset over kvinder i byggeriet her.

FBSA har desuden nedsat et ambassadørkorps af ledere fra byggebranchen, der blandt andet skal være med til at afprøve anbefalinger til, hvordan vi styrker rekrutteringen til og diversiteten i branchen. Læs om korpset her

 

Under ombygning

Under Ombygning af et håndværkernetværk for kvinder, transpersoner og non-binære, der arbejder i bygge- og anlægsbranchen. Netværket, der tæller mere end 70 medlemmer, er skabt for at inspirere og dele erfaringer på tværs af faggrupper.

Under Ombygning arrangerer månedlige netværksdage , men også årlige håndværkertræf for kvinder, transpersoner og non-binære. 

Læs mere om Under Ombygning her og find dem også på facebook.

RAPPORT: FLERE KVINDER I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

Byggeriets Kvinderåd lancerede i 2019 rapporten “Flere kvinder i bygge- og anlægsbranchen”. Den indeholder otte konkrete anbefalinger til at få flere piger og kvinder til at tage en byggefaglig uddannelse og gøre karriere som for eksempel håndværker, konstruktør eller ingeniør. Læs mere om Byggeriets Kvinderåd og find rapporten her.

Byggeriets Kvinderåd, der blev sammensat af en række forskellige fagpersoner, eksperter og meningsdannere, er nu nedlagt, men anbefalingerne er stadig relevante. 

BOSS LADIES

Boss Ladies inspirerer piger og unge kvinder til at vælge byggebranchen til. Det gør de blandt andet ved at besøge landets skoler med topseje håndværkere fra deres ambassadørkorps, der nu tæller mere end 150 kvinder. Derudover uddanner Boss Ladies ansatte på erhvervsskolerne, så de klædes på til at være mere inkluderende overfor minoriteter og besøger virksomheder i byggebranchen, så de bliver bedre til at fastholde deres kvindelige håndværkere.

RAPPORT: SUPERMANGFOLDIGHED
STYRKER FORRETNINGEN

ISS Danmark og Copenhagen Business School står bag et dansk forskningsprojekt, der over 2,5 år har undersøget gevinsterne ved diversitet.

Her lyder resultatet, at diversitet styrker forretningen og dens bundlinje. Det sker fordi supermangfoldighed styrker medarbejdertrivslen, det er med til at tiltrække og fastholde og rapporten viser også at det styrker ledelse til fordel for forretningen. Læs rapporten her.

Byg videre-podcast

Den nørdede, nærværende og inspirerende podcast, Byg Videre, tager udgangspunkt i bygge- og anlægsbranchen og kredser om uddannelse og mangfoldighed. Vært, Pia Skjøtt-Larsen, har med sin baggrund som murer, aktivist og AMU-underviser et kæmpe netværk, hvorfra der opstår skæve fortællinger, utallige anekdoter og et helt unikt indblik i bygge- og anlægsbranchen.

Hør bl.a. udsendelsen med Under Ombygning, interviewet med den kvindelige murer, der nu er overlæge eller Peter, der er stærkt ordblind, men uddannet murer og bygningskonstruktør, og nu er underviser. Find alle Byg Videre-podcast her

Pia Skjøtt BygVidere

FIU-ligestilling

På FIU-Ligestillings hjemmeside kan man finde viden, pjecer og kurser om hvordan ligestilling kan øges på arbejdspladsen. Der er blandet andet konkrete redskaber til, hvordan man skaber et godt og inkluderende arbejdsmiljø særligt med kollegaer med handicap, LGBT+baggrund eller etnisk minoritetsbaggrund for øje. Desuden er der også vejledning til hvordan man udøver mangfoldig konflikhåndtering.

FIU-Ligestilling er et partnerskab mellem adskillige fagforeninger. Læs mere her.