Har du spørgsmål?

Udfyld vores kontaktformular og du hører fra os

Om byggerietS DIVERSITETSDAG

Byggeriets Diversitetsdag 

– Fordi forskellighed styrker faglighed, arbejdsglæde og forretning

Alt for få kvinder og minoriteter vælger bygge- og anlægsbranchen som levevej. Det skal der laves om på. Derfor er fem store aktører fra branchen, nemlig Ambercon, Arkil, CG Jensen, STARK og Foreningen Divérs gået sammen om at stifte Foreningen Byggeriets Diversitetsdag, der har til formål at arbejde for en større diversitet i bygge- og anlægsbranchen.

Byggeriets Diversitetsdag

Et af midlerne er afholdelsen af konferencen Byggeriets Diversitetsdag, som en gang årligt sætter fokus på diversiteten – eller manglen på samme – i branchen. Her vil vi gennem oplæg og debatter inspirere deltagerne til, hvad der skal til – og hvad andre med held har gjort – for at styrke diversiteten i egne organisationer.

Og med uddelingen af Byggeriets Diversitetsdags Hæderspris vil vi hylde dem, der går forrest og baner vejen for os andre.

Byggeriets Diversitetsdag 2023 afholdes torsdag d. 22. juni i København og har fokus på, hvordan vi rekrutterer flere kvinder ind på alle niveauer i bygge- og anlægsbranchen.

NYTÆNKNING OG TALENT GÅR TABT

Byggebranchen går glip af talent og nytænkning, når alle i sektoren ligner hinanden og tænker ens. Eksempelvis er hele 91 procent af den samlede arbejdskraft i branchen mænd. Der er brug for forskellige syn på de udfordringer, branchen møder ude i produktionen og på byggepladserne – nu og i fremtiden.

Samtidig skal vi punktere myten om, at man skal være af en særlig støbning for at passe ind i byggebranchen – den skal være for alle.

Trivsel er vigtig for arbejdsglæden. Og en arbejdskultur, hvor alle føler sig set og inddraget styrker trivslen. Men en sund arbejdskultur styrker også virksomhedernes konkurrenceevne, når medarbejderne inddrages, udvikles og bliver i virksomhederne i mange år.

Vi vil klæde branchen på

Den 22. juni 2023 undersøger vi, hvorfor så få kvinder ender med at vælge en uddannelse, der er målrettet bygge- og anlægsbranchen. Vi tager fat i hele fødekæden, fra folkeskole og erhvervsuddannelser til byggepladerserne og chefgangene.

Og så sætter vi naturligvis fokus på, hvordan branchen kan klædes bedre på til at byde kvinderne velkomne.

Derfor inviterer vi faglærte, direktører, undervisere og eksperter til konference i København, hvor vi skal blive klogere på, hvordan branchen geares til at stå stærkere nu og i fremtiden. Vi skal høre fra folkeskolerne, erhvervsskolerne, Byggeriets Kvinderåd, forskere, NGO’er og direktører, der alle kan gøre os skarpere på de udfordringer og muligheder, der ligger for branchen.

Og så skal vi selvfølgelig hædre og fejre dem, der allerede gør det rigtig godt, ved at uddele Byggeriets Diversitetsdags Hæderspris.

Bliv medlem

 

Alle virksomheder og organisationer, der er interesseret i at arbejde for at styrke diversiteten i branchen, kan blive medlem af Foreningen Byggeriets Diversitetsdag.