Har du spørgsmål?

Udfyld vores kontaktformular og du hører fra os

Ambercon

For den jyske betonvirksomhed, Ambercon, er der ingen tvivl. En mangfoldig medarbejdersammensætning er fremtiden.

”Diversitet er et overset område, jo mere man taler om det, jo mere mening giver det.” siger Torben Enggaard, der er administrerende direktør i en af Danmarks førende betonelementproduktioner.

Det er vores mavefornemmelse, at det at arbejde med diversitet, er noget der kommer til at gavne vores bundlinje fremadrettet. Det er et spørgsmål om at gøre tingene smartere og mere effektivt. Og et af de værktøjer, der kan hjælpe, er jo diversitet.

Er der virkelig plads til diversitet og brug for nytænkning i betonbranchen?

”Ja! Der er ikke to huse, der er ens”, siger Torben Enggaard. 

Der er mange måder at gøre tingene på. Når man går op ad hinanden og man hele tiden tænker de samme tanker, så er det lig med tilbagegang. Diversitet er som nyt blod, nye øjne og en anden indgangsvinkel til at løse opgaverne. Det giver rigtig god mening i en forretning som Ambercon. 

Tiltrækning og samfundsansvar 

Når det kommer til kønsfordeling i byggebranchen er kun ni procent af de ansatte kvinder. Her mener Torben Enggaard, at især betonbranchen har en særlig udfordring.

Vi anerkender at vi i Ambercon har en udfordring (red. med kønsubalance), som vi er nødt til at løse. Tallene er nok slemmere i en betonproduktion, fordi produktionen af betonelementer er fysisk hårdt arbejde og det kan skræmme nogen væk. Men vi skal være bedre til at appellere til nye kandidater – især til kvinderne – for der er masser af spændende karrieremuligheder hos os. 

Men det handler også om at tage et fælles ansvar.

Når man er en stor virksomhed som Ambercon, så synes jeg man har en samfundsmæssig forpligtelse i forhold til at gøre sig til overfor arbejdsmarkedet og vi kan ikke tillade os at sige nej til dagsordenen.

Samtidig anerkender han også, at det ligeså meget handler om at gøre sig fortjent til den kompetente arbejdskraft.

Vi er utrolig afhængige af sund og stabil arbejdskraft. Og vi er skrøbelige, hvis ikke vi har de rigtige folk og de rette kompetencer. Som virksomhed skal man gøre sig fortjent til at få andres arbejdskraft.

Konferencen som startskud

 
Ambercon står sammen med tre andre prominente virksomheder fra bygge- og anlægsbranchen bag konferencen Byggeriets Diversitetsdag, som skal sætte rammen for en styrket indsats for at tiltrække, rekruttere og fastholde en bredere del af befolkningen.

”At fire store brands slår sig sammen, giver en særlig effekt. Forenede kræfter om en vision giver et særligt afsæt ind i en verden.” Ambercons administrerende dirktør er overbevist.

Når vi får udbredt diversitet og får forankret, hvad der ligger i det ord, så tror jeg, at der er flere og flere virksomheder, der vil få øjnene op for, hvor vigtigt det egentlig er og hvor vigtigt det er at få ind i driften.